20. Zlatna kuna

Croatia osiguranje d.d.

Nominacija u kategoriji:

Društva za osiguranje

Croatia osiguranje je najstarije i najveće osiguravajuće društvo u ovom dijelu Europe koje će u 2013. godine proslaviti 129 godina uspješnog rada i 108 godina prodaje životnih osiguranja. Nastala je kao rezultat buđenja nacionalnoga identiteta u Hrvatskoj 1884. godine kao Croatia osiguravajuća zadruga, a u njenom stvaranju sudjelovali su Gjuro Deželić, Ivan Vončina i August Šenoa. Nakon drugog svjetskog rata postaje Državni osiguravajući zavod, a ime Croatia ponovno mu je vraćeno 1970. godine.

Godine 2004. dionice Croatia osiguranja uvrštene su u prvu kotaciju Zagrebačke burze kao prve tvrtke u većinskom državnom vlasništvu. U 2009. godini proglašena je najboljom osiguravajućom tvrtkom u jugoistočnoj Europi. Za svoje uspješno poslovanje četiri puta je nagrađena Zlatnom kunom Hrvatske gospodarske komore, a dobitnik je i nagrade Zlatna dionica 2007. godine.

U 2012. godini Croatia osiguranje zadržalo je vodeću poziciju na hrvatskom tržištu s udjelom od 31,1 posto sa Croatia zdravstvenim osiguranjem. Bruto dobit društva povećana je za 34,1 posto, a konsolidirana bruto dobit Grupe Croatia osiguranja, prije eliminacija, za 8,6 posto u odnosu na 2011. godinu. Cijena redovnih dionica Croatia osiguranja porasla je u 2012. godini za 57,5 posto.

U idućem razdoblju najviše pozornosti usmjerit će se na jačanje pozicije tržišnog lidera u RH kao i snažnijem regionalnom širenju i razvoju. Kao i do sada, glavni strateški cilj je razvoj prodajne mreže, plasiranje novih i unapređenje postojećih proizvoda, ali i društveno odgovorno poslovanje.

Slogan Croatia osiguranja – tradicija, snaga, sigurnost, uspješnost – jasno govori o misiji i viziji poslovanja koja se kroz cijelu povijest temelji na financijskoj sigurnosti i povjerenju osiguranika.

Croatia osiguranje d.d.
Miramarska 22
HR-10000 Zagreb
Tel.: +385 (0)1 6332-000
Fax: +385 (0)1 6332-020
E-mail: info@crosig.hr
www.crosig.hr