20. Zlatna kuna

CENTAR ZA REHABILITACIJU MIR, Kaštel Novi

Centar za rehabilitaciju “MIR”
Rudine b.b.
21216 Kaštel Novi


Tel: +385 (0) 21 798-380, 238-243
Fax: +385 (0) 21 798-383
mir@st.t-com.hr
www.centar-mir.hr
Centar za rehabilitaciju ''MIR'', Kaštel Novi, Rudine, javna je ustanova socijalne skrbi kojoj je osnivač RH, a prava osnivača obavlja Ministarstvo socijalne politike i mladih. Centar ''MIR'' smještajno i rehabilitacijski zbrinjava osobe (djecu, mladež i odrasle) s intelektualnim teškoćama (mentalna retardacija) i pridruženim smetnjama. Po suvremenim metodama struke, iznimno dobrim tehničkim uvjetima i stručnjacima (defektolozi, logoped, psiholog, socijalni radnik, fizioterapeuti, medicinske sestre, odgajatelji visoke stručne spreme i dr.), raznim programima habilitacije i rehabilitacije, osposobljavanja za samostalan život i samozbrinjavanje, toj populaciji osoba s posebnim potrebama pružaju se usluge stručne pomoći i podrške za uključivanje u redovito socijalno okruženje. Centar ''MIR'' je metodološki centar za djecu s teškoćama u razvoju. Centar ima certificiran sustav upravljanja kvalitetom prema normi HRN EN ISO 9001:2009. Dobitnik je niza priznanja: europske nagrade  Entente Florale za humani rad na dobrobit hendikepiranih; skupne nagrade Grada Kaštela 2002. godine za izuzetan doprinos društvenom životu Kaštela; Zlatne povelje HRT-a 2003. za plemenit i human odnos čovjeka i okoliša i dr. Centar za rehabilitaciju ''MIR'' nastao je iz ratne agonije Zavoda Vrlika u progonstvu u Splitu, u vrijeme Domovinskog rata, kada je skupina europskih humanitaraca prikupila donaciju od približno 3 milijuna njemačkih maraka, i koji su u koordinaciji s tadašnjim Ministarstvom rada i socijalne skrbi, vođeni doktoricom Lucijom Čikeš u Kaštel Novome, naselju Rudine, izgradili stambeni dio Centra ''MIR''. Centar za rehabilitaciju ''MIR'' nastao je statusnom promjenom podjele Zavoda Vrlika, a  kao samostalan pravni subjekt posluje od 1. srpnja 1997. godine.