20. Zlatna kuna

CESTA MINERAL d.o.o., Varaždin

Cesta Mineral d.o.o.
Međimurska 26
42000 Varaždin


Tel: +385 42 352 505
Fax: +385 42 233 137
prodaja@cesta-mineral.hr
www.cesta-varazdin.com
Cesta Mineral dio je internacionalnog koncerna COLAS, lidera u niskogradnji i proizvodnji kamenih agregata i sastavni je dio Cesta Varaždin Grupe od 2001. godine. Cesta Mineral kadrovski je ekipirana inženjerima, tehničarima i kvalificiranim djelatnicima s višegodišnjim iskustvom čija je djelatnost vađenje, proizvodnja i distribucija šljunka, proizvodnja i distribucija kamenog agregata, proizvodnja i distribucija betona, proizvodnja i distribucija cementne stabilizacije; prodaja šljunka, agregata i betona trećim osobama s dvije proizvodne lokacije: Hrastovljan i Puča. Šljunčara Hrastovljan smještena je neposredno uz autocestu Zagreb − Goričan na području Varaždina,  čime omogućuje kupcima pouzdanu i pravovremenu uslugu sukladno potrebama i zahtjevima. Isto tako, kamenolom Puča smješten je uz autocestu Zagreb − Split na području Maslenice čime se osigurava pouzdana opskrba agregatima kupaca na području Zadarske i Ličko-senjske županije. Odnos prema kupcima, zaposlenicima i zajednici u kojoj djeluje, kao i kvaliteta proizvoda, kontinuirano poboljšavanje i stručnost, prepoznato je i certificirano sukladno međunarodnim normama za upravljanje kvalitetom (ISO 9001:2008), okolišem (ISO 14001:2004) i zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu (OHSAS 18001:2007).