CESTA VARAŽDIN d.d., Varaždin

Colafrez – reciklirani asfalt

Cesta Varaždin d.d.
Međimurska 26
42000 Varaždin


Tel: +385 42 352 505
Fax: +385 42 233 137
info@cesta-varazdin.hr
www.cesta-varazdin.com
Colafrez je bitumenska mješavina agregata (asfalt) koja se sastoji od reciklažnog asfaltnog agregata, kamenog brašna i bitumena. Ono što ga izdvaja od klasičnih bitumenskih mješavina (asfalta) je dodatak reciklažnog asfaltnog agregata. Reciklažnim asfaltnim agregatom smatraju se agregati obavijeni bitumenom dobiveni glodanjem asfaltnih slojeva i ostatka ili viškova asfalta nastalim tijekom proizvodnje ili ugradnje. Njegovim dodatkom, zaokružuje se cjelina upotrebe i proizvodnje bitumenskih mješavine te nikad nema otpadnog materijala jer se sve ponovno vraća u proizvodnju. To znači da se tehnološkim procesom proizvodnje Colafreza pridružujemo zahtjevima EU o obaveznoj reciklaži barem 70% građevinskog otpada do 2020. godine. Prednosti korištenja Colafreza su jasno ekonomski aspekti, očuvanje prirodnih resursa (prekomjerna eksploatacija mineralnih sirovina i smanjenje utroška novog bitumena) te zaštita okoliša. Njegovim korištenjem čuvaju se prirodni resursi te smanjuju količine CO2 u proizvodnji. Po svojoj kvaliteti odgovara svim tehničkim propisima i normama vezanim uz bitumenske mješavine.