CESTA MINERAL d.o.o., Varaždin

Colmix – mješavina agregata za proizvodnju betona

Cesta Mineral d.o.o.
Međimurska 26
42000 Varaždin


Tel: +385 42 352 505
Fax: +385 42 233 137
prodaja@cesta-mineral.hr
www.cesta-varazdin.com
Colmix predstavlja specijalnu mješavinu šljunčanih agregata za proizvodnju betonske smjese, specijalno dizajniranu prema zahtjevima kupaca. Colmix se može naručiti prema već napravljenoj certificiranoj recepturi, koju koristi većina kupaca, ali isto tako kupac može odrediti količinu određenih frakcija agregata u Colmixu prema svojim potrebama. Za proizvodnju Colmixa koriste se visokokvalitetni strojevi koji su kompjutorski praćeni pa je vjerojatnost odstupanja od pojedinih receptura zanemariva. Upotrebom Colmixa postižu se manji manipulativni troškovi, troškovi zaliha i troškovi transporta, a idealan je kod proizvodnje betona s mobilnim betonarama zbog toga što zahtijeva puno manje prostora (maksimalno do dva usipna koša dovoljna su za proizvodnju betona). Cijeli proces proizvodnje i utovara pogonjen je električnom energijom pa je Colmix proizveden na ekološki prihvatljiv način.