Furnir Otok d.o.o., Otok

Hrastov rezani furnir

FURNIR OTOK d.o.o.
Skorotinci 6
32252 Otok


Tel: 032/394-909
Fax: 032/394-909
info.furnir@gmail.com
www.furnir-otok.hr
Furnir je tanki list drveta hrasta lužnjaka (Quercus robur) koji se proizvodi od najkvalitetnijih hrastovih trupaca, debljine 0,6 – 2,0 mm, dobiven kuhanjem trupca u parnoj jami te sječenjem na furnirskom nožu. Vlažnost lista furnira kreće se od 11 – 13 posto. Prema duljini, furniri se dijele na kratke furnire (0,5 – 0,99 m), srednje duge (1 – 1,79), i duge furnire (1,8<). Prema načinu rezanja, razvrstavaju se na blistače, bočnice i polubočnice. Blistače se dobivaju rezanjem dijelova trupca u smjeru sržnih trakova, a bočnice rezanjem trupca u smjeru tangente na godove. Prema načinu proizvodnje, dijele se na paketnu robu (nisu poredani i spareni paketi iz iste klade), i na kladarke – bull (spareni paketi iz iste klade u određenoj kvaliteti). Prema kvaliteti, dijele se na I., II. i III. klasu. I. klasa je čista, bez grešaka, jednolične boje, pravilne teksture. II. klasa je čista, bez većih grešaka, uz malu nepravilnost teksture, malu diskoloraciju, do 1 kvržice u boji drva po metru dužnom. III. klasa može biti diskolorativna, nepravilne teksture, sa zdravim kvržicama, tehnički ispravna. Razvrstani i sortirani furniri odlažu se na prikladne palete i zaštićuju folijom u skladištu gotove robe.