20. Zlatna kuna

Zlatna Kuna za životno djelo

Akademkinja Alica Wertheimer Baletić

Akademkinja Alica Wertheimer Baletić rođena je 10. prosinca 1937. u Vukovaru gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju. Na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu diplomirala je 1960., magisterij ekonomskih znanosti stekla 1964., a doktorat znanosti 1965. godine. U školskoj godini 1965./66. bila je na studijskom boravku na University of Chicago, SAD. Na Ekonomskom fakultetu izabrana za asistenticu 1961., za docenticu 1966., za izvanrednu profesoricu 1972., a za redovitu profesoricu Demografije 1976. godine. Od 1968. do 1972. bila je predstojnica Demografskog odjela Instituta za društvena istraživanja Sveučilišta u Zagrebu, od 1985. do 1989. jedan od direktora međunarodnog poslijediplomskog studija “Demographic Trends and Population Policies” na Interuniverzitetskom centru Sveučilišta u Zagrebu u Dubrovniku. Bila je, uz ostalo, predsjednica znanstvene sekcije za demografiju pri Savezu statističkih društava Jugoslavije i pročelnica Katedre za demografiju na Ekonomskom fakultetu. Sudjelovala je na mnogim konferencijama i znanstvenim skupovima o stanovništvu u nas i u inozemstvu (London, Liège, Windsor (Kanada), Prag, Bratislava, Kijev, Helsinki, Firenza, Jüvaskyla, Ženeva, New York itd.)

Napisala je 19 knjiga i monografija, među kojima ističemo: “Stanovništvo SR Hrvatske − studije”, 1971; “Ekonomska aktivnost stanovništva − demografski aspekt” 1978; “Demografija − stanovništvo i ekonomski razvitak”, 1972. i 1983.; “Stanovništvo Vukovara i vukovarskog kraja”, 1993; “Stanovništvo i razvoj”, 1999. Napisala je više od  170 članaka, studija, priloga u zbornicima, referata kao i brojne stručne radove. Za znanstveni rad primila je nagradu “Mijo Mirković (na Ekonomskom fakultetu sedam puta), nagradu Grada Zagreba (sa suradnicima) 1977., republičku nagradu “Božidar Adžija” za doprinos razvoju demografije (1983.). Državnu nagradu za životno djelo za područje društvenih znanosti (2000.), nagradu “Annales Pilar” za doprinos razvoju demografije u Hrvatskoj (2004.).

Odlikovana je ordenom Reda Danice hrvatske s likom Ruđera Boškovića (1995.) i s likom Katarine Zrinske (1996.). Članica je svjetskih demografskih udruženja (International Union for the Scientific Study of Population i European Association for Population Studies). Bila je članica redakcija i savjeta mnogih časopisa (European Population Journal, Stanovništvo, Statistička revija, Encyclopaedia moderna, Rad − HAZU, Suvremeni ekonomski problemi – HAZU, Acta oeconomico-historica, Sociologija sela, Ekonomski pregled, Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci itd.). Bila je članica delegacije Hrvatske na Europskoj konferenciji o stanovništvu u Ženevi i podnijela nacionalno izvješće o stanovništvu Hrvatske (1993.) te članica delegacije Hrvatske na pripremnom sastanku za izradu završnog dokumenta UN Konferencije o stanovništvu i razvoju u Kairu (New York, 4.  -23. travnja 1994). Od godine 1998. do 2002. bila je kao stručnjakinja za demografiju predstavnica Hrvatske pri UN Komisiji za stanovništvo i razvoj, a na 33. zasjedanju te komisije izabrana je za potpredsjednicu Komisije za jedno mandatno razdoblje.

U 1986. izabrana je za člana suradnika, a u 1992. godini za redovitog člana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Od 1995. do 2000. godine bila je tajnica Razreda za društvene znanosti, od 2001. − 2003. članica Predsjedništva, a od 2004. do 2010. godine bila je potpredsjednica Akademije. U listopadu 2004. izabrana je za članicu Académie Européene des Sciences, des Arts et des Lettres u Parizu.